Hem

Regnbågsdagen 2022 live från Kulturcentrum Ebeneser i Luleå

Du som deltar på länk kan maila din fråga till lulea@rfsl.se

MÅLGRUPP

Alla personer som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med utsatta hbtqi+personer i sitt arbete, i sitt föreningsengagemang eller på sin fritid.

Regnbågsdagen 2022 riktar sig till dig som vill motverka de negativa konsekvenser som Covid-19 pandemin medfört för hbtqi+personer och arbeta hälsoberikande med hbtqi+frågor i ett återhämtande samhälle.

ÅRETS TEMA OCH FOKUS

Pandemin har förändrat förutsättningarna för en god och jämlik hälsa. Mest utsatta är de som redan före pandemin hade högre risk för ohälsa.

Unga och äldre har drabbats hårt. Oro bland äldre för att inte få vård och ökad depression, ångest, stress och sömnproblem unga vuxna.

Många hälsoinsatser har ställts in och ersatts med andra alternativ, och det har blivit svårare att komma i kontakt med vård och myndigheter.

Med ökad digitalisering under pandemin har det digitala utanförskapet blivit tydligare. Ensamhet och isolering när det inte går att träffas fysiskt har medfört en stor saknad av sociala sammanhang.

UTSATTHET

Brottsofferjouren Norrbotten

Pandemins effekt och konsekvenser gällande brottsofferstöd i Norrbotten...

ATT VARA ÄLDRE

Seniornätverket RFSL-förbundet

Sedan 2018 är Seniorfrågor ett prioriterat område för RFSL. Det innebär att RFSL har gjort ett...

STUDENTERS HÄLSA

Sveriges Förenade HBTQIA+-studenter

Att bli student innebär vanligtvis att komma in i nya sociala...

PROGRAM

10.30-10.45

Inledning

RFSL Luleå och norra Norrbottens län


10.45-11.30

Utsatthet under pandemin

Brottsofferjouren


11.30-13.00

Lunch

Gott om restauranger finns längs Storgatan


13.00-13.45

Att vara äldre

RFSL-förbundet


14.00-14.45

Hbtqia+studenters isolering under pandemin

Sveriges Förenade HBTQ-Studenter


14.45-14.55

Avrundning

Sammanfattning och avslutning

Arrangör

RFSL Luleå och norra Norrbottens län


Partner

Rättighetscentrum Norrbotten

Copyright © 2022 All Rights Reserved