Om

Regnbågsdagen är öppen för alla men riktar sig främst till politiker och näringsliv. Meningen är att öka kunskapen om hbtq-frågor i länet samt bidra till ökad motivation att arbeta vidare med dessa frågor.


BAKGRUND


Regnbågsdagen annordnades för första gången 2011. Sedan dess har kunskapsdagen årligen gett yrkesverksamma och andra intresserade utbildning och information om aktuella teman som berör hbtqi+personer.


Det första året anordnades Regnbågsdagen av Luleå kommun med RFSL som samarbetspartner. Därefter tog RFSL Luleå och norra Norrbottens län över som arrangör och har anordnat dagen med olika teman och inriktning på olika yrkesgrupper. Dagen har också haft olika orter i Norrbotten som utgångspunkt.


Normer påverkar hela samhället och sätter ramar för hur vi människor förväntas vara, se ut och bete oss. Den som faller utanför normen är ofta utsatt på olika sätt genom blickar, kommentarer, opassande frågor och det kan också ge så allvarliga konsekvenser som hot, våld och trakasserier.


2022 blir det elfte året som Regnbågsdagen anordnas av RFSL Luleå och norra Norrbottens län. Syftet är att med olika teman från år till år synliggöra hbtqi+frågor och bidra till ökad kompetens inom ramen för mångfald, hbtqi+ och mänskliga rättigheter.

TIDIGARE ÅR

2011: Ett Norrbotten för alla

28 oktober på Kulturens Hus, Luleå

2012: Bättre hälsa för alla

16 november i Överkalix

2013: Ett bättre bemötande genom hela livet

29 november på Kulturens Hus, Luleå

2014: Identitet

14 november på Björknäsgymnasiet, Boden

2015: Omvärld - hbtq, antirasism och asyl

11 december på Ebeneser, Luleå

2016: FÅ PLATS! Bemötande för alla

15 december på Björknäsgymnasiet, Boden

2017: Bana för att växa – hbtq-perspektiv i arbetet med barn och unga

24 november på Regionhuset i Luleå och Gällivare sjukhus (fjärrsändning)

2018: Min hälsa! – Samhällets insatser för hbtq-personers kunskap om sin egen hälsa

29 november på Regionhuset i Luleå och fjärrsändning

2019: Exkluderar du? – hbtqi+ och ickediskriminering på arbetsplatsen

Oktober på Ebeneser, Luleå

2020: Transinkluderande jämställdhetsarbete

18 september, digitalt

2022: Pandemins effekter för hbtqi+personer

17 maj på Ebeneser, Luleå och livestream

Arrangör

RFSL Luleå och norra Norrbottens län


Partner

Rättighetscentrum Norrbotten

Copyright © 2022 All Rights Reserved