Min hälsa!

Samhällets insatser för HBTQI-personers kunskap om sin egen hälsa

 

Torsdag 29:e November 2018

Plats: Regionhuset i Luleå, alternativt via fjärrsändning till din dator!

 

 

Observera att tiderna kan komma att justeras vid eventuella förändringar i programmet, om så sker så kommer du som gjort anmälan få information per mail.

 

09:15-10:00

 

Hbtqi-personers hälsa

 

 

Innehåll:

Hur är hbtqi-personers hälsa i Sverige idag? Under denna föreläsning går vi igenom hbtqi-personers hälsa och diskussion kring orsaker och konsekvenser. Vilka förbättringsmöjligheter finns?

 

Föreläsare:

Cal Orre, sakkunnig hälsa och hivprevention, RFSL Förbundskansli.

 

 

 

10:00-10:15

 

Paus med förmiddagsfika och mingel

 

Du som deltar på plats i Luleå bjuds på fika.

 

Anmäl dig i förväg för att garanteras fika och för anmälan av eventuella allergier/matpreferenser.

09:00-09:15

 

Välkomna till årets Regnbågsdag!

 

Innehåll:

RFSL Luleå och norra Norrbottens län hälsar välkomna och informerar om dagens upplägg.

 

Föredragare:

RFSL Luleå och norra Norrbottens län.

 

 

10:15-11:00

 

Hbtqi-personers hälsa (fortsättning)

 

Innehåll:

Hur är hbtqi-personers hälsa i Sverige idag? Under denna föreläsning går vi igenom hbtqi-personers hälsa och diskussion kring orsaker och konsekvenser. Vilka förbättringsmöjligheter finns?

 

Föreläsare:

Cal Orre, sakkunnig hälsa och hivprevention, RFSL Förbundskansli.

13:00-13:45

 

Hiv och hälsa

 

Innehåll:

Föreläsning om hur det är att leva med hiv i Sverige idag. föreläsaren Daniel Suarez lever själv med hiv sedan ungefär 10 år och berättar om dagens effektiva behandling som gör att en är smittfri. Vi får även insikt i stigma, fördommar, och bemötande som finns kring hiv. Under passet tas även information ifrån den livskvalitetsstudie som Folkhälsomyndigheten genomförde för några år sedan.

 

Föreläsare:

Daniel Suarez från PosithivaGruppen

14:45-15:00

 

Avslutning

 

Innehåll:

RFSL Luleå och norra Norrbottens län avrundar dagen med information, frågor och diskussion.

 

Föreläsare:

RFSL Luleå och norra Norrbottens län

11:15-12:00

 

Hbtqi-personers sexuella hälsa

 

Innehåll:

Den sexuella hälsan varierar mellan tid, plats och grupper. Hur är den sexuella hälsan för hbtqi-personer i Sverige idag? Har hbtqi-personer lika stor kunskap kring och möjlighet att påverka sin sexuella hälsa som andra?

 

Föredragare:

Jesper Setreus, föreningsutvecklare på RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning), jobbar bland annat med informatörsverksamhet

13:45-14:00

 

Paus med efftermiddagsfika och mingel

 

Du som deltar på plats i Luleå bjuds på fika.

 

Anmäl dig i förväg för att garanteras fika och för anmälan av eventuella allergier/matpreferenser.

12:00-13:00

 

Paus för lunch

 

60-minuters paus för lunch

 

I Luleå finns det möjlighet att köpa lunch i lunchrestaurangen Solsidan i Regionshuset, i anslutning till föreläsningslokalen.

14:00-14:45

 

Hiv och hälsa (fortsättning)

 

Innehåll:

Föreläsning om hur det är att leva med hiv i Sverige idag. föreläsaren Daniel Suarez lever själv med hiv sedan ungefär 10 år och berättar om dagens effektiva behandling som gör att en är smittfri. Vi får även insikt i stigma, fördommar, och bemötande som finns kring hiv. Under passet tas även information ifrån den livskvalitetsstudie som Folkhälsomyndigheten genomförde för några år sedan.

 

Föreläsare:

Daniel Suarez från PosithivaGruppen

 

 

Fika och Lunch

 

För er som deltager på plats i Regionhuset serveras förmiddagsfika och önskar ni att köpa lunch på plats finns mer info här:

 

https://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/Organisation/Division-Service/Restaurang-Solsidan/

Copyright © 2018 All Rights Reserved