Välkomna till Regnbågsdagen 2015!

 

I samarbete med

Fredagen den 11:e december arrangerar RFSL Luleå och norra Norrbottens län, för femte året i rad, Regnbågsdagen. Regnbågsdagen är en kostnadsfri kunskapsdag som denna gång kommer att hållas på Ebeneser i Luleå. Årets tema är: Omvärld – hbtq, antirasism och asyl.

 

Syftet med dagen är att synliggöra hbtq- frågor och bidra till ökad kompetens inom ramen för mångfald, hbtq och mänskliga rättigheter. Vi kommer att hålla till på Ebeneser i Luleå och dagen är kostnadsfri för besökarna. Vi kommer att ha både ett dag- och ett kvällsprogram.

 

Årets tema, Omvärld – hbtq, antirasism och asyl, kommer att genomsyra hela dagen. I en globaliserad värld påverkar dessa frågor människor på global, regional och lokal nivå. Den nuvarande flyktingsituationen i världen gör det viktigare än någonsin att lyfta blicken och se vad som händer i världen omkring oss, såväl som i vår region. Och det är vår förhoppning med Regnbågsdagen, att öka kunskapen hos regionens invånare när det gäller dessa frågor.

 

Det här är viktig del i arbetet mot ett öppnare samhälle fritt från fördomar och diskriminerade praktiker. Vi vill att dagen ska bidra till ett bättre bemötande och motverka rasism, homo- och transfobi. Vi kommer att lyfta fram olika berättelser som vi hoppas kan ge ringar på vattnet och skapa en förståelse för vår omvärld och olika människors livssituationer.

 

I anslutning till regnbågsdagen kommer vi på kvällen att arrangera en antirasistisk fest på Ebeneser Då kommer vi att bjuda på grymma artister, djs och dansgolv.

 

Se programmet här:

 

För sponsring, frågor eller upplysningar: Kontakta RFSL Luleå och RFSL Luleå norra Norrbottens Läns verksamhetsledare:

 

Sophie Gunnarsson,

E-post: sophie@lulea.rfsl.se

Telefon: 072-54 14 415

 

Annelie Danielsson,

E- post: annelie@lulea.rfsl.se

Telefon: 072- 85 74 415

 

Varmt välkomna!

Copyright © 2014 All Rights Reserved