Min hälsa!

Samhällets insatser för HBTQI-personers kunskap om sin egen hälsa

 

Torsdag 29:e November 2018

Plats: Regionhuset i Luleå, alternativt via fjärrsändning till din dator!

2018 blir åttonde året i rad som Regnbågsdagen anordnas. Syftet med dagen, som är ett av RFSL Luleå oc norra Norrbottens läns årliga projekt, är att synliggöra hbtqi+frågor och bidra till ökad kompetens inom ramen för mångfald, hbtqi+ och mänskliga rättigheter. Regnbågsdagen är en kostnadsfri kunskapsdag och har olika tema och inriktning från år till år.

 

Årets tema:

Min hälsa!

-Samhällets insatser för HBTQI-personers kunskap om sin egen hälsa.

 

Målgrupp:

Yrkesverksamma som kommer i kontakt med hbtqi+personer. Dagen är kostandsfri och öppen för alla, både yrkesverksamma och privatpersoner.

 

Program:

Programmet kan du läsa om här på sidan.

 

Kontakt:

För samarbeten, frågor eller upplysningar: Kontakta oss på lulea@rfsl.se

 

Välkomna!

Copyright © 2018 All Rights Reserved